Chính Sách Bảo Mật

Website của mình là https://learnwithmee.com/. Trước khi sử dụng trang web hoặc để lại bất cứ thông tin cá nhân nào tại đây, bạn đừng quên đọc qua chính sách bảo mật của website nhé:

Khi truy cập website của mình, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong Chính sách bảo mật (Privacy Policy) của website. Các chính sách này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng được mình cập nhật thường xuyên.

Theo đó, mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cho website (tên, email,… nếu có) đều được bảo mật tuyệt đối và chỉ dành cho mục đích nội bộ. Điều này có nghĩa mình sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Bạn có thể yên tâm rằng Learn With Me luôn tôn trọng thông tin cá nhân và sự riêng tư của mọi người khi truy cập vào website.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Learn With Me chỉ thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho website. Thông tin này được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác.

Thông tin Learn With Me có thể thu thập một số thông tin nhất định về lượt truy cập của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang trên bạn mở khi truy cập trang web, và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của mình. Thông tin này được sử dụng để mình quản lý và cải thiện chất lượng trang web.

COOKIE

Trang web có thể sử dụng cookie tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Mục đích để phục vụ cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng giúp tùy chỉnh trang web cho người dùng.

Learn With Me không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie. Tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho website, cookie có thể thu thấp những thông tin này. Website cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép website đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Learn With Me xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh về dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Learn With Me không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho website. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Learn With Me có thể chia sẻ thông tin này với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác nếu cần phòng chống gian lận hoặc điều tra, theo đúng quy định của pháp luật. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ nào liên quan đến Chính sách bảo mật của Learn With Me, bạn vui lòng liên hệ với mình qua phần Liên hệ.

Learn With Me giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi (nếu có) sẽ được thông tin đầy đủ trên website, để tất cả mọi người khi truy cập đều có thể cập nhật.